Metallgjennving

Regalia Manufakturhuset er det eneste selskapet å produsere møbler som bare bruker resirkulert metall. Selvfølgelig er det lettere å gå til grossister og kjøpe ferdige metalldeler. Men vi trenger ikke gå til sitter. Vi søker etter søppelplass metalldeler og gjenopprette dem rivnings habitater, låver og kornmagasiner. Det gjenvunnede metallet nøye dekontaminer. Jo flere groper, er rengjøring vanskelig, men sluttresultatet er umulig å forfalske. Sandblåse metall er det ikke, men vi rense for hånd, for ikke å skade den originale overflaten patina og slitasje. Rensing sikker metall fargeløs impregnering eller maling, slik korrosjon er ikke lenger tilgang til det. Hvis vi ikke kan bruke den gamle metall, trenger vi ikke å gjennomføre prosjektet. Du tror meg ikke? Sjekk.